Handelsbetingelser for Mind Your Finances

Firma navn:
Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management
v / Pernille Birkenfeldt
CVR: 34930414
Ewaldsvænge 1A
4700 Næstved
Danmark
Vi kan kontaktes på hej@pernillebirkenfeldt.dk

§ 1: Betaling

Din betaling skal finde sted ved online betaling til Nykredit konto 5479 0002054970 med mindre andet er aftalt. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms. Eventuelle gebyrer for betaling med dit betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 2: Behandling af personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. Pernille Birkenfeldt forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

§ 3: Levering

Levering af online produkter sker umiddelbart efter dit køb. Du modtager en mail med link til download af online produktet. Der tages forbehold for særlige tilfælde, hvor der kan gå op til seks hverdage, før du modtager online produktet.
Ved køb af en session vil du senest 24 timer efter din bestilling modtage en mail fra vores team med forslag til tider af afholdelse af sessionen samt faktura med betalingsdato.
Findes der produktbeskrivelser og/eller brugervejledninger til de ydelser du har bestilt, følger disse med leverancen fra Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management, som en del af de gældende handelsbetingelser.
Pakkesessioner samt andre forudbetalte sessioner, skal være afviklet inden for et år efter købsdato. Ubenyttede/betalte sessioner refunderes ikke efter et år efter købsdatoen.

§ 4: Aftaleændringer

Du har selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse ved live arrangementer.
Ved sessioner har du ligeledes det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse. Ved afholdelse af sessioner over Skype, har du det fulde ansvar for en velfungerende internetforbindelse og at den valgte computer/telefon til sessionen fuldt ud virker.
Når tidspunktet er aftalt, er sessionstiden bindende. Skulle det ske at du ikke fremmøder fysisk eller online på Skype inden for 15 minutter efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få pengene retur i dette tilfælde.
Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management kan med 24 timers varsel ændre dato samt tidspunkt for købte ydelser, sessioner og undervisningsdage på uddannelsen, kurser og workshops.
Ved alle ændringer i tidspunkter, fastsættes nyt tidspunkt efter aftale imellem Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management og køber/købere. Bemærk at disse ændringer ikke giver ret til hverken hel eller delvis tilbagebetaling af gennemførte køb.
Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management kan til enhver tid aflyse købte sessioner, workshops, kurser og uddannelse imod tilbagebetaling af det beløb køber har betalt for den/de aflyste ydelser.
Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management er ikke forpligtiget til at erstatte aflyste ydelser med nye, men kan vælge at gøre dette efter skriftlig aftale. Vælger du at sige ja til tilbuddet om erstatningsydelser, har du ikke ret til senere tilbagebetaling eller fortrydelse.

§ 5: Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Stjerne Økonomi – Ambitiøst Management. Fortrydelsesretten er ikke gældende på digitalt indhold. De 14 dage forløber fra den dag, hvor aftalen om køb er blevet indgået.
Har du modtaget en dellevering af en ydelse eller produkt, og ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at hele beløbet ikke returneres. Bliver teamet nødsaget til at afslutte forløbet før tid, så afregnes de resterende sessioner.
Ved brug af fortrydelsesretten skal du inden for 14 dage sende en udtrykkelig mail til os om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Når de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, er dit køb bindende. Du har dog mulighed for at afbestille din tilmelding på uddannelsen, kursus eller workshops inden otte dage før kursusstart mod et gebyr på 5% af kursusprisen plus moms.
Er der mindre end otte dage til kursusstart, kan du ikke få det betalte beløb retur. Du kan dog, hvis der er under otte dage til kursusstart, vælge imellem andre ydelser for samme beløb som kursusprisen, eller sende en anden person end dig selv som deltager på kurset.

§ 6: Ansvar

Indirekte skade eller tab af ydelser eller produkter grundet købers uagtsomme handlinger, er købers eget ansvar.
Ved direkte skade og tab af ydelser eller produkter, er Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management ansvar altid maksimalt 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.
Indholdet i ydelser og produkter er tænkt som inspiration og er et udtryk for Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management’s bedst råd og fortolket ud fra gældende lovgivning på tidspunktet for udarbejdelsen af produktet og levering af ydelsen.
Der tages derfor forbehold for fejl og mangler samt ændring i lovgivningen.
Et online forløb kan ikke sidestilles med konkret individuel rådgivning udført af revisor eller anden personlig rådgiver.
Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management kan på ingen måde stilles til ansvar for eller gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som du finder heri – uanset om disse informationer meget mod forventning skulle være ukorrekt.
Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlad af informationer i online forløb.

§ 7: Rettigheder

Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management har de fulde rettigheder til al leveret materiale, herunder ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale, skriftlige eller indtalte.
Ved køb får du brugsret til al materiale og du må ikke anvende materialet til andre formål end det, hvortil det er købt som almindelig forbruger. Det er ikke tilladt at købe en ydelse eller produkt med efterfølgende direkte eller indirekte konkurrenceøjemed. De gængse regler for ophavsretten gør sig gældende.
Brugsretten er personlig og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til eget brug og skal behandles fortroligt.

§ 8: Lovvalg & værneting

Enhver uoverensstemmelse imellem Stjerne Økonomi – Ambitiøs Management og køber, skal afgøres ved Københavns byret som første instans. Aftalen er undergivet dansk ret.