Skulle du være så uheldig, at nogle af dine kunder ikke betaler, fx fordi kunden er gået konkurs. Så er der tale om det vi kalder “tab på debitorer / tab på tilgodehavender”.

Det gode nyhed i de kedelige tilfælde er, at du kan få momsen retur. Altså den moms du har betalt af din omsætning.

Der er naturligvis en række krav, som skal være opfyldt for at få salgsmomsen retur. Og skattemæssigt fradrag for tabet.

For beløb under 3.000 kr. inkl. moms kan momsen føres retur, og tabet kan modregnes i den skattepligtige indkomst, når du forgæves har rykket for beløbet mange gange. Og du ikke længere har nogen forbindelse med kunden.
Kunden må ikke have protesteret mod fakturaen eller dine rykkere.

Er beløbet over 3.000 kr. inkl. moms kræver det, at tabet er endeligt og fuldstændigt. Det betyder, at du skal have brugt alle muligheder for at indkræve beløbet. Fx inkasso, advokat, at kunden er konkurs eller lign.

Det er naturligvis en forudsætning, at der har været moms på dit salg, for at du kan få momsen retur.

Når du skal bogføre salgsmomsen retur, skal den gøre din salgsmoms mindre.

#Tirsdagstricks #Mindyourfinances #Regnskabsninja #MomsmedNydelse